Kyberstrážca
Kyberstrážca školy
a školské zariadenia

promo

Každá škola alebo školské zariadenie spracúva veľké množstvo údajov o žiakov vo svojich informačných systémoch. Na základe našich skúseností a poznatkov vieme, že častým problémom na školách je nesprávne nastavená IT štruktúra a neznalosť danej problematiky. Veľa škôl si v mnohých prípadoch nemôže dovoliť drahého IT technika alebo spoločnosť, ktorá by im v tejto oblasti poskytla potrebné zázemie.

Chcem cenovú ponuku right
promo
shieldČo je služba kyberstrážca

Aké služby zahŕňa Kyberstrážca pre školy a školské zariadenia?

promo
shieldKrok po kroku

Audit a analýza prostredia

Naši odborní IT technici najprv vykonajú audit na škole, na základe ktorého zhodnotia aktuálny stav IT štruktúry a kybernetickej bezpečnosti Vašej školy/školského zariadenia. Pri audite sa zameriavame na kompletnú IT štruktúru, ako aj všetky počítače, či už v zborovni, počítačovej učebni, alebo jednotlivých kabinetoch.

Audit nám pomôže odkryť najväčšie hrozby a riziká. Zistený stav následne porovnáme so stavom, ktorý by mala Vaša škola dosahovať. Vytvoríme Vám analýzu rizík a správu so zistenými nedostatkami. Tieto výstupy sa stanú podkladom pre ďalšie dôležité kroky.

shieldKrok po kroku

Zabezpečenie prostredia

Na základe výstupov z auditu zabezpečíme, aby celá IT štruktúra Vašej školy/školského zariadenia bola bezpečná. Zároveň identifikujeme a vysvetlíme všetky povinnosti, ktoré pre Vás zo zákona vyplývajú. Následne Vám pomôžeme zaviesť procesy, ktoré zabezpečia Vaše IT prostredie. Procesy sú nielen technického charakteru ( napr. šifrovanie PC, pravidelné zálohovanie, nastavenie routera), ale aj personálneho charakteru (smernice a postupy, ako riešiť vzniknuté situácie). V každej škole je dôležité, aby sme zabezpečili všetky počítače, či už tie, ktoré využívajú pedagógovia, ale aj tie, ktoré využívajú žiaci.

Po samotnom audite je potrebná inštalácia firewallu. Firewall bude chrániť Vašu sieť pred vonkajšími hrozbami. Rovnako zabezpečí, že už pri načítavaní akejkoľvek webovej stránky prebehne automaticky jej kontrola, ktorá bráni tomu, aby Vaši zamestnanci otvorili škodlivú stránku.

Vďaka nášmu Firewallu budete dostávať pravidelný výstup o aktuálnom stave Vašej bezpečnosti. Budete môcť byť pokojní, firewall bude strážiť Váš kyber priestor, aj keď Vy na to nebudete práve myslieť.

Image
shieldKrok po kroku

Dokumentácia a školenia

Všetky procesy, ktoré sa zmapujú a informácie, ktoré sa získajú, je potrebné dôsledne zaznamenať. Za týmto účelom Vám vytvoríme bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude odzrkadľovať súčasný, ale aj požadovaný stav. Bezpečnostná dokumentácia Vám zároveň stanoví ciele v personálnej, organizačnej a technickej oblasti a bližšie špecifikuje, aké primerané opatrenia v daných oblastiach budete musieť prijať.

Vedeli ste, že chyby spôsobené zámerným, alebo neúmyselným konaním zamestnancov škôl tvorili v minulom roku na Slovensku až 52 % prípadov narušenia kybernetickej bezpečnosti? Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby Vaši zamestnanci absolvovali školenie v oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti. Na čo bude školenie zamerané? Na bezpečnú prácu v online priestore, na to, ako majú zamestnanci odhaliť falošné e-maily (tzv. phishing), ale aj na to, ako na škole odhaliť a riešiť kyber šikanu.

Image
shieldKrok po kroku

Pravidelná IT podpora a konzultácie

V rámci služby Kyberstrážca pomôžeme Vašej škole s každodennými problémami v IT oblasti. Ak budú Vaši zamestnanci potrebovať preinštalovať program, nainštalovať tlačiareň, alebo aktualizovať systém, naši technici im budú k dispozícii prostredníctvom vzdialenej podpory v reálnom čase.

Akýkoľvek problém, alebo bezpečnostný incident môže Vaša škola/školské zariadenie konzultovať priamo s nami. Poradíme Vám, ako riešiť vzniknutú situáciu a v prípade bezpečnostného incidentu ho budeme riešiť spoločne s Vami.

Image
shieldKrok po kroku

Naším dlhodobým cieľom je ochrana našich klientov, a preto sme sa rozhodli poskytovať kvalitné služby v oblasti zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami.

Kvalitu nami poskytovaných služieb v oblasti ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti odzrkadľuje aj uzatvorená spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré nás v týchto oblastiach vníma ako mimoriadne stabilného partnera.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

shieldKrok po kroku

Ako funguje služba kyberstrážca?

Ochrana dát, bezpečná komunikácia, odolnosť voči kybernetickým hrozbám. Nielen to vám prinesie uplatnenie osvedčených rád, ale aj mnoho ďalších výhod, vďaka ktorým dokážete zvýšiť úroveň bezpečnosti.

icon

Audit a analýza prostredia

V prvom kroku vykonáme vo vašej škole audit.

1. Krok
icon

Zabezpečenie prostredia a firewallu

Následne zabezpečíme kompletnú IT štruktúru vašej organizácie a nainštalujeme firewall.

2. Krok
icon

Dokumentácia a školenia

Vypracujeme potrebnú dokumentáciu a preškolíme Vašich zamestnancov.

3. Krok
icon

Pravidelná IT podpora a konzultácie

Poskytneme Vám pravidelnú IT podporu a konzultácie v oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti.

4. Krok

Nezaväzná
cenová ponuka
zadarmo

od 50,-€
mesačne

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Chcem cenovú ponuku right

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

phone Infolinka:
02/ 800 800 80

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

shieldNewsletter

Nenechajte
si nič újsť!

Vaša e-mailová adresa je u nás v bezpečí, prečítajte si naše podmienky spracovania osobných údajov.