Kyberstrážca
pre firmy
a iné organizácie

promo

Či už ste firma, alebo akákoľvek iná organizácia (napr. detský domov, centrum sociálnych služieb, múzeum a pod.) určite spracúvate veľké množstvo údajov vo svojich informačných systémoch. Na základe našich skúseností a poznatkov vieme, že častým problémom je nesprávne nastavená IT štruktúra a neznalosť danej problematiky. Mnoho organizácii si často nemôže dovoliť drahého IT technika alebo spoločnosť, ktorá by im v tejto oblasti poskytla kvalitné zázemie.

Chcem cenovú ponuku right
promo
shieldČo je služba kyberstrážca

Čo všetko v sebe zahŕňa služba Kyberstrážca pre firmy a iné organizácie?

promo
shieldKrok po kroku

Audit a analýza prostredia

Naši odborní IT technici najprv vykonajú audit vo Vašej organizácii, na základe ktorého zhodnotia Váš aktuálny stav IT štruktúry a kybernetickej bezpečnosti. Pri audite sa zameriavame na kompletnú IT štruktúru, ako aj všetky počítače, ktoré v organizácii využívate.

Audit nám pomôže odkryť najväčšie hrozby a riziká. Zistený stav následne porovnáme so stavom, ktorý by mala Vaša organizácia dosahovať. Vytvoríme Vám analýzu rizík a správu so zistenými nedostatkami. Tieto výstupy sa stanú podkladom pre ďalšie dôležité kroky.

shieldKrok po kroku

Zabezpečenie prostredia

Na základe výstupov z auditu zabezpečíme, aby celá IT štruktúra Vašej organizácie bola bezpečná. Zároveň identifikujeme a vysvetlíme všetky povinnosti, ktoré pre Vás zo zákona vyplývajú. Následne Vám pomôžeme zaviesť procesy, ktoré zabezpečia Vaše IT prostredie. Procesy sú nielen technického charakteru ( napr. šifrovanie PC, pravidelné zálohovanie, nastavenie routera), ale aj personálneho charakteru (smernice a postupy, ako riešiť vzniknuté situácie). V každej organizácii je dôležité, aby sme zabezpečili všetky počítače, prostredníctvom ktorých Vaši zamestnanci spravujú pracovnú agendu.

Po samotnom audite je potrebná inštalácia firewallu. Firewall bude chrániť Vašu sieť pred vonkajšími hrozbami. Rovnako zabezpečí, že už pri načítavaní akejkoľvek webovej stránky prebehne automaticky jej kontrola, ktorá bráni tomu, aby Vaši zamestnanci otvorili škodlivú stránku.

Vďaka nášmu Firewallu budete dostávať pravidelný výstup o aktuálnom stave Vašej bezpečnosti. Budete môcť byť pokojní, firewall bude strážiť Váš kyber priestor, aj keď Vy na to nebudete práve myslieť.

Image
shieldKrok po kroku

Dokumentácia a školenia zamestnancov

Všetky procesy, ktoré sa zmapujú a informácie, ktoré sa získajú, je potrebné dôsledne zaznamenať. Za týmto účelom Vám vytvoríme bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude odzrkadľovať súčasný, ale aj požadovaný stav. Bezpečnostná dokumentácia Vám zároveň stanoví ciele v personálnej, organizačnej a technickej oblasti a bližšie špecifikuje, aké primerané opatrenia v daných oblastiach budete musieť prijať.

Vedeli ste, že chyby spôsobené zámerným alebo neúmyselným konaním zamestnancov tvorili v minulom roku na Slovensku až 52 % prípadov narušenia kybernetickej bezpečnosti? Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby Vaši zamestnanci absolvovali školenie v oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti. Na čo bude školenie zamerané? Na bezpečnú prácu Vašich zamestnancov v online priestore, ako aj na to, ako majú zamestnanci odhaliť falošné e-maily (tzv. phishing), prípadne riešiť vzniknutý bezpečnostný incident a mnoho ďalšieho.

Image
shieldKrok po kroku

Pravidelná IT podpora a konzultácie

V rámci služby Kyberstrážca pomôžeme Vašej organizácii s každodennými problémami v IT oblasti. Ak budú Vaši zamestnanci potrebovať preinštalovať program, nainštalovať tlačiareň, alebo aktualizovať systém, naši technici im budú k dispozícii prostredníctvom vzdialenej podpory v reálnom čase.

Akýkoľvek problém, alebo bezpečnostný incident môže Vaša organizácia konzultovať priamo s nami. Poradíme Vám, ako riešiť vzniknutú situáciu a v prípade bezpečnostného incidentu ho budeme riešiť spoločne s Vami.

Image
shieldKrok po kroku

Poskytovanie súčinnosti Národnému bezpečnostnému úradu

V prípade, ak je Vaša organizácia prevádzkovateľom základnej služby, vzťahuje sa na Vás zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Tento zákon od Vás vyžaduje plnenie rozsiahlych povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a za porušenie zákona Vám hrozia vysoké sankcie. Organizácie, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, musia navyše absolvovať audit zo strany Národného bezpečnostného úradu. S našou službou Kyberstrážca Vám pomôžeme naplniť požiadavky zákona.

Image
shieldKrok po kroku

Naším dlhodobým cieľom je ochrana našich klientov, a preto sme sa rozhodli poskytovať kvalitné služby v oblasti zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami.

Kvalitu nami poskytovaných služieb v oblasti ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti odzrkadľuje aj uzatvorená spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré nás v týchto oblastiach vníma ako mimoriadne stabilného partnera.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

shieldKrok po kroku

Ako funguje služba kyberstrážca?

Ochrana dát, bezpečná komunikácia, odolnosť voči kybernetickým hrozbám. Nielen to vám prinesie uplatnenie osvedčených rád, ale aj mnoho ďalších výhod, vďaka ktorým dokážete zvýšiť úroveň bezpečnosti.

icon

Audit a analýza prostredia

V prvom kroku vykonáme vo Vašej organizácií audit.

1. Krok
icon

Zabezpečenie prostredia a firewallu

Následne zabezpečíme kompletnú IT štruktúru Vašej organizácie a nainštalujeme firewall.

2. Krok
icon

Dokumentácia a školenia

Vypracujeme potrebnú dokumentáciu a preškolíme Vašich zamestnancov.

3. Krok
icon

Pravidelná IT podpora a konzultácie

Poskytneme Vám pravidelnú IT podporu a konzultácie v oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti.

4. Krok
icon

Súčinnosť národnému bezpečnostnému úradu

Ak je Vaša organizácia v zozname poskytovateľov základných služieb, zabezpečíme plnenie zákona o kybernetickej bezpečnosti.

5. Krok

Nezaväzná
cenová ponuka
zadarmo

od 50,-€
mesačne

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Chcem cenovú ponuku right

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

phone Infolinka:
02/ 800 800 80

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

shieldNewsletter

Nenechajte
si nič újsť!

Vaša e-mailová adresa je u nás v bezpečí, prečítajte si naše podmienky spracovania osobných údajov.